Metodologie doktorského výzkumu v humanitních a společenských vědách

Datum: 12. 10. 2023
Lokalita: Fakulta filozofická ZČU v Plzni 
Sedláčkova 15 (SP319), 301 00 Plzeň

Průběh konference

Studentská vědecká konference se koná 12. 10. 2023, je naplánována jako celodenní. Příspěvky budou rozděleny do dopoledního a odpoledního bloku, pro každý příspěvek je vyhrazeno 20 minut + 10 minut pro diskusi.

V konferenční místnosti je k dispozici PC a promítací technika, řečníci tedy mohou své příspěvky doplnit powerpointovou prezentací.

K aktivní účasti jsou zváni všichni studenti doktorských studijních oborů humanitního a společenskovědního zaměření. Pro aktivní účastníky jsou připraveny konferenční balíčky se zápisníkem a psacími potřebami.

Na konferenci rádi uvítáme také účastníky bez příspěvků (studenty doktorských, magisterských a bakalářských programů a akademiky) v roli diváků. Konference není otevřena pro širší veřejnost.

Stravování

Během konference bude zajištěno drobné občerstvení. Účastníkům je rovněž nabídnuta možnost společného oběda (není hrazeno organizátory konference).

Cestu do Plzně a případné ubytování si hradí každý účastník sám.

Kontakt

Lenka Ambrožová
ambrol@kfi.zcu.cz

Tereza Matějková
matejkot@kfi.zcu.cz

Katedra filozofie
Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň, Česká republika

Kudy k nám?

Konference se odehraje v prostorách Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni na adrese Sedláčkova 15, Plzeň, v místnosti SP319 (3. patro).

Místo konání je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

  • Tramvaj linky 4 – zastávka Sady Pětatřicátníků
  • Tramvaj linky 1 (směr Slovany) a linky 2 (směr Světovar) – zastávka Sady Pětatřicátníků
  • Tramvaj linky 1 (směr Bolevec) a linky 2 (směr Skvrňany, resp. Malesická) – zastávka Hlavní pošta

 

Skip to content