Metodologie doktorského výzkumu v humanitních a společenských vědách

Datum: 12. 10. 2023
Lokalita: Fakulta filozofická ZČU v Plzni 
Sedláčkova 15 (SP319), 301 00 Plzeň

konference

Dovolujeme si Vás pozvat na studentskou vědeckou konferenci Metodologie doktorského výzkumu v humanitních a společenských vědách. Konferenci pořádá Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Konference se zaměří na formulaci metodologických postupů využitelných ve výzkumu doktorandů humanitních a společenskovědních oborů, jimž pomůže identifikovat problematické oblasti ve vlastní metodologii výzkumu. Dále vytvoří prostor pro diskusi o řešení těchto problémů a předávání zkušeností či doporučení pro efektivněji prováděný výzkum a pomůže navázat kontakty mezi doktorandy z různých oborů a univerzit.

Kontakt

Lenka Ambrožová
ambrol@kfi.zcu.cz

Tereza Matějková
matejkot@kfi.zcu.cz

Katedra filozofie
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň, Česká republika

Skip to content