Metodologie doktorského výzkumu v humanitních a společenských vědách

Datum: 12. 10. 2023
Lokalita: Fakulta filozofická ZČU v Plzni 
Sedláčkova 15 (SP319), 301 00 Plzeň

Call for Papers

K aktivní účasti na studentské vědecké konferenci jsou zváni všichni studenti doktorských oborů v oblasti humanitních a společenských věd.

Navrhované tematické okruhy pro konferenční příspěvky:

  • metodologické postupy výzkumu
  • získávání zdrojů a práce s nimi
  • navazování kontaktů v rámci odborné komunity
  • work-life balance
  • problémy, s nimiž se doktorandi při výzkumu potýkají

Konference proběhne 12. 10. 2023 v prostorách Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Konferenční příspěvky budou rozděleny do dopoledního a odpoledního bloku.

Pro každý příspěvek je vyhrazeno 20 minut + 10 minut pro diskusi.

Abstrakty o délce 250 až 300 slov prosím zasílejte prostřednictvím formuláře, který jsme pro Vás připravili – najdete jej zde nebo použijte odkaz v pravé části stránky. Pokud pro Vás z jakéhokoliv důvodu není možné zaslat svou registraci a abstrakt příspěvku prostřednictvím tohoto formuláře, můžete nám jej zaslat e-mailem na adresu ambrol@kfi.zcu.cz nebo matejkot@kfi.zcu.cz.

Uzávěrka pro odevzdání abstraktů je 25. 9. 2023. O přijetí či nepřijetí abstraktů budou autoři vyrozuměni e-mailem nejpozději 30. 9. 2023.

Registrační formulář

Pro registraci a zaslání abstraktu prosím použijte následující odkaz:

Call for Papers | Metodologie doktorského výzkumu v humanitních a společenských vědách
Skip to content