Metodologie doktorského výzkumu v humanitních a společenských vědách

Datum: 12. 10. 2023
Lokalita: Fakulta filozofická ZČU v Plzni 
Sedláčkova 15 (SP319), 301 00 Plzeň

Brožura

Níže si můžete stáhnout brožurku se základními tipy z konference Metodologie doktorského výzkumu v humanitních a společenských vědách.

Skip to content